ЦНСТДМУ «Хризантема» - Габрово търси да назначи детегледач/ка

(на трудов договор)

 

Преки задължения:

 • работи пряко с децата и младежите, както и с техните семейства (близки и роднини), като прилага индивидуален подход на работа;
 • следи за задоволяването на ежедневните нужди на потребителите;
 • отговаря за хигиенния режим в помещенията и работи по изграждането на хигиенни навици у потребителите на услугата;
 • отговаря за хранителния режим и изграждането на хранителни навици у децата/младежите;
 • подкрепя потребителите при всяка тяхна изява и създава безопасна и близка до семейната среда за настанените в ЦНСТДМУ деца и младежи;
 • работи пряко с децата/младежите за изграждане и утвърждаване на комуникативни умения и умения за самостоятелна работа;
 • придружава потребителите до образователни, социални и медицински услуги (при необходимост);
 • помага в подготовката и участва в излизането навън на децата и младежите;
 • участва в екипните обсъждания, касаещи потребителите на ЦНСТДМУ;
 • води необходимата документация и отчетност свързани с дейността.

 

Основно трудово възнаграждение: 867.00 лв.

Умения и компетентности:

 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • умения за работата с деца в неравностойно положение;
 • умения за работа в екип;
 • отлични комуникативни и организационни умения;
 • способност да работи добре под напрежение.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • умения и нагласа за работа с деца в неравностойно положение.

 

Необходими документи:

 • автобиография /CV/;
 • диплом за завършено образование /копие/.

 

Документи се подават на адрес: гр. Габрово, кв. Трендафил, ул. „Хризантема“ № 27.

Срок за подаване на документи - 03.12.2021 г.

 

За допълнителна информация:

тел.: 0878 687 934 - Даниела Ненчева - ръководител ЦНСТДМУ

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.