Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 1 вакантна длъжност в служба „Военна полиция” за лица, изпълнявали военна служба.

Длъжност: „Началник на сектор” „Административен” в Регионална служба „Военна полиция” – гр. Сливен

Кандидатът за вакантната длъжност е необходимо да отговаря на специфични изисквания на длъжността, съгласно чл. 58, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за военната полиция, умения за работа с компютър, водач на МПС, категория „В”.                                                                                                                                                                     

- да не са по-възрастни от 44 години;

- да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;

- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

Телефони за информация: 0882552015, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 03.12.2021 г.