С П И С Ъ К

на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността младши експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“ – Община Габрово

 

Долуизброените кандидати следва да се явят на събеседване и практически изпит по компютърна грамотност в посочения час на 29.11.2021 г., в Община Габрово, ет. 2, стая № 215

 

Име, фамилия

Час

1.

Десислава Ценова

9.00

2.

Десислава Панчева

9.15

3.

Марта Събчева

9.30

4.

Ренета Енчева

9.45

5.

Десислава Русева

10.00

6.

Петър Петров

10.15

7.

Теодора Иванова

10.30

8.

Веселин Рачев

10.45

9.

Веляна Марева

11.00

10.

Петя Гавраилова

11.15

11.

Деница Енчева

11.30

12.

Ивка Ганчева

11.45

13.

Петър Начев

12.00

14.

Ивелина Капитанова

12.15

 

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НЯМА.