По изискване на Министерство на културата, публикуваме Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Габрово за обсъждане и предложения. 

Предложения се приемат в срок до 27 ноември 2021 г. на електронен адрес museum_gabrovo@abv.bg.