ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“

5300 гр. Габрово, ул. „Чумерна" № 15; ул. „Прохлада" № 2, тел. 066/806 557; 066/807 174;

e-mail: cdg_radost_gabrovo@abv.bg

 

Детска градина „Радост“ - гр. Габрово обявява свободно работно място за длъжността огняр - 1 щатна бройка, 8 /осем часа/, по  чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда,  във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда.

Работното място е свободно, считано от 28.10.2021 г.

 

Изисквания:

  • Образование – средно;
  • Допълнителни квалификации: „Огняр на котли с високо налягане“ -  втора степен, „Ел.техник“ - с квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V

Необходими документи:

  • Заявление
  • Автобиография
  • Диплома за завършено образование
  • Удостоверения за придобити квалификации

Длъжността може да бъде заета и от лице в пенсионна възраст.

 

Срок за подаване на документи: от 13.10.2021 г. до 19.10.2021 г. включително.

Място за подаване на документи:  в сградата на Детска градина „Радост“ - база 1, ул. „Чумерна“ № 15, от 13:00 до 16:00 часа; тел. 066/806557.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.