ДЕТСКА ЯСЛА „ЗОРА” - гр. ГАБРОВО, УЛ. „ЗОРА” № 2

 

Детска ясла "Зора" - Габрово обявява свободно работно място на длъжност детегледачка

 

 

Изисквания за заеманата длъжност:

- образование - средно;

- предимство при кандидатстване: наличие на професионален опит;

- качества: професионална компетентност, умения за работа в екип, комуникативност, отговорност.

                                                      

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец.
  2. Автобиография.
  3. Копие на диплома за придобито образование.
  4. Копие от документ, удостоверяващ придобития професионален опит.

 

Документи се приемат в Детска ясла "Зора" - Габрово, ул. "Зора" № 2, от директора на детската ясла, от 06.10.2021 г. до 20.10.2021 г. 

 

За справка: Маринела Нанкова - директор на ДЯ “Зора"; тел.: 066/807 144; 0896725362

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.