УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА Е-ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.36, ЧЛ.37 И ЧЛ.39 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

 

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Вие може да подадете следните е-заявления през интернет страницата на Община Габрово:

Е-заявлението следва да бъде коректно попълнено и да бъдат приложени изискуемите документи, съобразно неговото съдържание.

Заявлението трябва да изпратите на e-mail: izbori@gabrovo.bg

Ще бъдат регистрирани и обработвани само коректно попълнени е-заявления, за което ще получите обратна информация.