ДЕТСКА  ГРАДИНА  "МИКИ МАУС”

гр. Габрово, бул. "Могильов" 74; тел.: 066/804005;  e-mail: mikimaus_gb@abv.bg

Детска градина «Мики Маус» - Габрово обявява 2 /две/ свободни работни места на длъжност детски учител,  считано от 05.07.2021 г.

 

Необходими документи :

1. Заявление за кандидатстване до директора.

2Професионална автобиография (тип CV).

3. Копие на диплома за завършено образование, специалност и квалификация.

4. Копие на трудова книжка.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Предучилищна и начална училищна педагогика /ПНУП/.

2. Предучилищна педагогика.

3. Прудучилищна и начална училищна педагогика с чужд език /ПНУПЧЕ/.

4. Специалист детски учител.

5. Владеене на чужд език.

 

Стаж по специалността –  не се изисква.

 

Срок и място на подаване на документите: от 09.06.2021 г.  до  28.06.2021 г. в Детска градина «Мики Маус» - Габрово

Лице за контакт: Моника Михайлова

Телефон: 066/804005

Вид и основание за сключване на договора: чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70 от КТ

Начин на подбор:

- първи етап - по документи;

- втори етап- събеседване с допуснатите кандидати - 30.06.2021 г.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.