В резултат от проведената процедура по подбор за длъжността психолог в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър, комисията, назначена със заповед № 2/03.06.2021 г. на ръководителя на ЦСРИДАС, реши:

Класира кандидатите за длъжността психолог в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър, както следва:

  1. Искра Хотнишка
  2. Добрин Балевски