ОБЩИНА ГАБРОВО

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността началник-отдел «Счетоводен»

 

Въз основа на преценката на подадените документи, конкурсната комисия, назначена със заповед №  1255/03.06.2021 г. на Органа по назначаване,

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ДО КОНКУРС:

 Грета Григорова

 Красимира Колева

 Ирена Василева

Пепа Памукчиева

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на конкурс на 23.06.2021 г. в 9.00 часа, в сградата на Община Габрово, Ритуална зала, за решаване на тест.

На същата дата от 11.00 ч. в Ритуална зала ще се проведе интервюто.

           

           

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НЯМА.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

М. Йозова