Ако обичате да работите с деца,  притежавате добри организационни умения и имате интерес към изкуството и културата, можете да подадете своите документи до 20.06.2021 в JOBS.BG или на info@humorhouse.bg

Описание на длъжността:

 • Работи с детска публика основно в детска зала Град Градина в Музея;
 • Взема активно участие в реализирането на образователни програми и събития за детски и младежки аудитории;
 • Подпомага екскурзоводното обслужване в Музея:
 • Гарантира достъпна и сигурна среда за посетителите в Музея;
 • Промотира и дава основна информация, свързана с изложбите и новите дейности, услуги и продукти в Музея;
 • Работи се по график, одобрен от Ръководител Отдел.
 • 650 лева основна заплата

Необходими компетенции и умения:

 • Завършена образователна степен бакалавър в областта на хуманитарните науки или изкуствата;
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Добра компютърна грамотност и работа с интернет.

Личностни качества: умение за работа с детска публика; креативност; общителност; управление на времето; лоялност.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография
 • Копие от документ за придобито образование
 • Копие от документи, удостоверяващи професионален опит

Документи ще се приемат от  04.06.2021 г. до 20.06.2021 чрез  JOBS.BG и на info@humorhouse.bg . За справка тел. 0879987118 Марияна Стоянова

Подборът ще се извърши по документи след  21.06.2021.

Събеседването с избраните кандидати ще се проведе след 28.06.2021. Същите ще бъдат уведомени предварително по телефон. Избраният кандидат започва работа от 01.07.2021.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса на подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.