Долуизброените кандидати следва да се явят на събеседване и практически изпит по компютърна грамотност в посочения час на 08.06.2021 г., в Ритуална зала – Община Габрово

Име, фамилия

Час

1.

Емилия Емилиянова

9.00

2.

Цветина Цончева

9.15

3.

Теодора Иванова

9.30

4.

Марта Събчева

9.45

5.

Аделина Георгиева

10.00

6.

Десислава Стоева

10.15

7.

Даниела Ганчева

10.30

8.

Стефчо Пенковски

10.45

9.

Ивелин Георгиев

11.00

10.

Веселин Рачев

11.15

11.

Мария Костадинова

11.30

12.

Виктория Радева

11.45

13.

Радостина Михова

13.00

14.

Мирослава Митрофанова

13.15

15.

Добрина Славова

13.30