Долуизброените кандидати следва да се явят на събеседване и практически изпит по компютърна грамотност в посочения час на 09.06.2021 г., в Община Габрово, ет. 2, стая № 215

Име, фамилия

Час

1.

Емилия Емилиянова

9.00

2.

Мартин Симеонов

9.15

3.

Стефчо Пенковски

9.30

4.

Ивелин Георгиев

9.45

5.

Пенчо Малчев

10.00