Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 20 вакантни длъжности за матроси във военни формирования от състава на Военноморските сили в гр. Варна и гр. Бургас. Длъжностите, за която може да се кандидатства са:

 „Младши –шофьор в отделение Специални автомобили“, „Шофьор-агрегатчик”, „Младши администратор в отделение за криптирана свръзка” „Младши-моторист на корвета”, „Работник в склад на фрегата”, „Младши радиотелеграфист на корвета”, „Работник в кухня на фрегата”, и др.

Изисквания:

 - образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 40 години; да са годни за военна служб;

- да не са осъждани;

 - за някои от длъжностите се изисква да се покриват медицински стандарти за годност за плавателна служба за надводни кораби, за други – свидетелство за управление на МПС категории „В или  „С”

Телефони за информация: 0882552015,066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 16.06.2021 г.