С П И С Ъ К

на кандидатите, допуснати до подбор чрез събеседване и практически изпит по компютърна грамотност,

за длъжността ръководител на Туристически информационен център - Община Габрово

 

 

Кандидатите следва да се явят на събеседване и практически изпит по компютърна грамотност в Община Габрово – ет. І, Ритуална зала, по следния ред:

на 06.04.2021 г.

 

№ по ред

 

Име, фамилия

 

Час

1

Габриела Костадинова

9.30

2

Стела Петкова

10.00

3

Теодора Иванова

10.30

4

Росица Русева

11.00

5

Ивелина Василева

11.30

6

Зорница Христова

12.00

7

Даниела Николова

12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 07.04.2021 г.

 

1

Кристина Колева

9.30

2

Цанка Христова

10.00

3

Емилия Емилиянова

10.30

4

Коста Бенчев

11.00

5

Ивелина Пеева

11.30

6

Ивайло Станев

12.00

7

Цветелина Стайкова

12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатите трябва да познават нормативната база, необходима за изпълнение на длъжността:

  - Закон за туризма и подзаконовата му уредба

 -  Наредби и правилници на ОбС Габрово - www.gabrovo.bg/bg/page/61

 - Правилник за организацията и дейността на Туристически информационен център Габрово (документът е публикуван след настоящия списък)

Да имат виждане относно:

  • развитие на Туристически информационен център;
  • развитие на габровския регион като туристическа дестинация.

 

Правилник за организацията и дейността на Туристически информационен център при Община Габрово
29.03.2021
Правилник - ТИЦ 6.47 MB