Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 195 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски:  за гарнизон Стара Загора-21 места, гарнизон Ямбол-15, Бригадно командване Благоевград – 35 места, Плевен-4, Карлово-70, Враца – 10, Смолян - 20, Свобода - 10 и Мусачево-10места.

Длъжностите, за която може да се кандидатства е:

Младши шофьор”, „Младши техник по ремонт на автомобилна техника”, „Заварчик“, „Шофьор-санитар“, „Електроосветител“, „Автоматчик“, „Помощник-гранатометчик“, „Младши мерач на картечница“, „Младши механик-водач на МТЛБ“, „Номер от разчет на самоходна минохвъргачка“, „Завеждащ хранилище, Радиотелефонист, Сапьор“ и други.

Изисквания:                                                                                                                                                     

 образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да не са осъждани;

 - за някои от длъжностите се изисква свидетелство за управление на МПС категории  „В” или „С” .

Лицата, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

 - да не са по-възрастни от 44 години;

- да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред;

- да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба);

- към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределна възраст по чл.160 за военно звание.

 

Телефони за информация: 0882552015, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 23.04.2021 г.