ОБЩИНА ГАБРОВО

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността ръководител на Туристически информационен център – Община Габрово

 

Въз основа на преценката на подадените документи, конкурсната комисия, назначена със заповед №  372 от 26.02.2020 г. на кмета на Общината,

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ДО КОНКУРС:

 

Габриела Костадинова

Стела Петкова

Теодора Иванова

Росица Русева

Ивелина Василева

Зорница Христова

Даниела Николова

Цветелина Стайкова

Кристина Колева

Цанка Христова

Емилия Емилиянова

Коста Бенчев

Ивелина Пеева

Ивайло Станев

 

НЕ ДОПУСКА ДО КОНКУРС:

 

Десислава Иванова – не притежава изисквания в обявата професионален опит

Десислава Узунова – не притежава изискваната в обявата степен на висшето образование - магистър

На допуснатите кандидати ще бъде съобщено допълнително на интернет страницата на Община Габрово /www.gabrovo.bg/Кариера/ за датата, мястото и часа на провеждане на конкурса.