Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 5 вакантни длъжности за войници в Националния военен университет „Васил Левски” - гр. Велико Търново.

Длъжностите, за която може да се кандидатства са:

младши механик-водач”, „техник по ремонта на специална техника, кат. „С”,  „младши шофьор кат. „С+Е” “, „шофьор-санитар, кат. „В”  и „младши техник, кат. „С”.

Изисквания:                                                                                                                                                     

 образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да не са осъждани;

 

Телефони за информация: 0882552015, 066/805531.

Документи се подават във Военното окръжие на ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4, до 01.04.2021 г.