Във връзка с нарастване заболеваемостта от COVID-19, с цел намаляване на директните контакти между служители на ОП „Гробищни паркове“ и граждани, както и между самите граждани, които посещават административните сгради на предприятието, се въвеждат допълнителни възможности за връзка с администрацията на предприятието:

1. На електронния адрес на ОП „Гробищни паркове“ opgp@gabrovo.bg могат да бъдат задавани въпроси, които засягат траурно-обредната дейност, както и въпроси свързани със справки на гробни места, организация на ритуали, с жалби, подаване на заявления и други документи;

2. На посочения електронен адрес могат да се заявяват плащания по банков път на някои видове услуги, предлагани от общинското предприятие, а именно:

• Заплащане за ползване на гробно място или урнов гроб – срочно и безсрочно/вечни времена/;

• Заплащане за почистване на гробно място – еднократно или поддръжка на гробно място.

В отговор на всички зададени въпроси или заявки, постъпили по електронен път,  специалисти от предприятието ще се свързват с гражданите по електронна поща или по телефон и ще им предоставят пълна и изчерпателна информация.

Образци на документи за дейности и услуги на ОП „Гробищни паркове“ могат да бъдат изтеглени тук: 

Документи
Декларация за подрръжка на гробно място 18 KB
ЖАЛБИ ОБРАЗЕЦ 34 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ 34 KB
Заявление за възстановяване на правото - Образец 17 KB
МОЛБА ЗА ОТРЯЗВАНЕ НА ДЪРВО - Образец 14 KB