Детска ясла "Първи юни" - гр. Габрово

обявява процедура по подбор за длъжност детегледачка

 

Изисквания към кандидатите:

- минимална образователна степен: средно образование, като предимство е предишен опит и работа с деца;

- допълнителни умения: социални, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

 

Договор: трудов договор със срок за изпитване 6 месеца.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец.
  2. Автобиография.
  3. Копие от документ за придобито образование.
  4. Копие от документ, удостоверяващ придобития професионален опит (когато кандидатът притежава такъв).

 

Документи ще се приемат от 06.03.2020 г. до 24.03.2020 г., от 08.00 до 16.00 часа, в Детска ясла „Първи юни” - гр. Габрово, ул. „Н. Балканеца” № 24.

С допуснатите по документи кандидати ще се проведе събеседване на 27.03.2020 г., от 13.00 часа, в Детска ясла "Първи юни".

 

За справка тел.: 066/804 221, 0877158049 – Стефка Денева.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.