Биографична справка:

Ивелин Стоянов Стоянов

Дата на раждане:  12.10.1962 г.

Място на раждане: Дряново

Семейно положение: Женен 

Образование: Висше - Магистър, електроинженер

Допълнителни квалификации: Политически мениджмънт, НБУ, Българско училище за политика.

BSOP005 Политическа демокрация, BSOP006 Политическият процес, BSOP007 Политическа комуникация, BSOP008 Върховенството на закона, BSOP009 Европейският проект на България.

Професионален опит: Теория и проектиране на микропроцесорни системи. Промишлена електроника. Електронни технологии.Системи за управление на електрозадвижванията“ 

За контакти: 0877 33 22 67; i.stoyanov@gabrovo.bg


Декларация по ЗПКОНПИ