Биографична справка:

Светла Йорданова Григорова

Дата на раждане: 24.04.1973 г.

Място на раждане: Асеновград

Семейно положение: Разведена

Образование: Висше - Магистър „Социални дейности”, Бакалавър „Финанси и банково дело”

Допълнителни квалификации: Разработване на проекти със социална насоченост и участие в управлението им, ментор по проект на Министерство на образованието„Студентски практики”, консултант по проекта на Национален алианс за социална отговорност „Достоен и независим живот”

Професионален опит: Директор на дневен център за деца и младежи с увреждания

За контакти: 0878 571 090; s.grigorova@gabrovo.bg

Декларация по ЗПКОНПИ

Сашко Станчев Симеон Ценкуловски