Биографична справка:

Грета Дианова Господинова- Станева

Дата на раждане:  28.12.1986 г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Омъжена

Образование: Висше, Икономика на търговията

Професионален опит: Специалист "Връзки с обществеността" в Община Трявна

За контакти: g.staneva@gabrovo.bg

Декларация по ЗПКОНПИ

Владимир Влаев Даница Янакиева