ОП „ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ“ -  ГАБРОВО

Списък с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността контрольор

 

Допуснатите кандидати за длъжността следва да се явят на 09.12.2019 г. в сградата на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3, както следва:

Илиан Илиев

09.00 часа

Христина Вулгараки

09.15 часа

Тихомир Досев

09.30 часа

Христофор Митов

09.45 часа

Данаил Станчев

10.00 часа

Свилен Стефанов

10.15 часа

Румен Иванов

10.30 часа

Симеон Коев

10.45 часа

Николай Цанков

11.00 часа

Йордан Стоянов

11.15 часа

Петьо Стефанов

11.30 часа

Николай Пеловски

11.45 часа

Детелина Иванова

12.00 часа