ОП „ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ“ -  ГАБРОВО

 

Списък с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността работник, паркинг

 

Допуснатите кандидати за длъжността следва да се явят на 06.12.2019 г. в сградата на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3, както следва:

  

Ангел Касев

09.00 часа

Мариета Стоянова

09.15 часа

Нено Цанков

09.30 часа

Таня Петкова

09.45 часа

Марияна Кашавелова

10.00 часа

Андрей Андреев

10.15 часа

Даниел Крайнев

10.30 часа

Росен Гъдев

10.45 часа

Христо Христов

11.00 часа

Станислав Гочев

11.15 часа

Детелина Иванова

11.30 часа

Николай Пеловски

11.45 часа