Свободно работно място на длъжност педагог в Детска ясла „Първи юни“

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимална образователна степен – бакалавър

Професионално направление – „Педагогика"

Минимален професионален опит – не се изисква

Компютърна грамотност

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление до директора на Детска ясла „Първи юни”.
  2. Автобиография.
  3. Копие от документ за придобито образование.
  4. Копие от документ, удостоверяващ придобития професионален опит (когато кандидатът притежава професионален опит).

 

Документи ще се приемат от 03.12.2019 г. до 20.12.2019 г. в Детска ясла „Първи юни” - гр. Габрово, ул. „Н. Балканеца” № 24.

Събеседване с допуснатите кандидати ще бъде проведено на 08.01.2020 г., от 13.00 часа, в кабинета на директора на ДЯ „Първи юни“.

За справка: тел.: 066/804 221, 0877158049 – Стефка Денева.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.