В резултат от проведеното събеседване за длъжността оператор, пътно-строителни машини (автомобил тип „Паяк“),  в 

ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово, е избран следният кандидат:  Николай Начев.