Биографична справка:

Иван Христов Христов

Дата на раждане:  1977г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: 

Образование: Висше, специалност „Право”

Допълнителни квалификации: юрисконсулт в Национален осигурителен институт и помощник – нотариус по заместване. Владее английски език

Професионален опит: Адвокат, член на Адвокатска колегия – Габрово, 16 години юридически стаж

За контакти: 

Декларация по ЗПКОНПИ

Пепа Сомлева