Биографична справка:

Тодор Николов Тодоров

Дата на раждане:  28.05.1954 г.

Място на раждане: гр. Габрово

Семейно положение: Женен

Образование: Средно специално

Допълнителни квалификации: Владее немски и руски език

Професионален опит: Организация и управление на дейност на фирма за строителство, фирма за дърводобив и дървообработване, добив и търговия на профилиран къмък. Опит в търговията и услугите.

За контакти: тел. 0888955444

Декларация по ЗПКОНПИ

Диляна Стефанова