Биографична справка:

Диляна Стефанова Стефанова

Дата на раждане:  22.12.1979г.

Място на раждане: Велико Търново

Семейно положение: Неомъжена

Образование: Висше, специалност „Право”

Допълнителни квалификации: Медиатор, вписан в Единен регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието. Владее английски и руски език

Професионален опит: Адвокат, вписана е в Адвокатска колегия – гр. Габрово от 2006 година

За контакти: 0888344801;

Декларация по ЗПКОНПИ

Веселин Данчев Тодор Тодоров