Пенка Петрова е главен учител по История и цивилизации в Национална Априловска гимназия. През годините е била експерт по история в Регионално управление на образованието – Габрово. Работи активно в сферата на патриотичното образование. Носител е на редица награди и отличия в сферата на образованието. Два пъти е вписана в книгата за „Дарования и постижения“ на Община Габрово за принос в обучението и развитието на учениците през 2008 и 2016г. Има публикации в научни методически списания и сборници. Съавтор на история на „Технически университет“ Габрово. Семейна със син и дъщеря, и внук.