ИМЕ: ЕВГЕНИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДАТА НА РАЖДАНЕ :  26.03.1974Г.

МЯСТО НА РАЖДАНЕ :  ГР. ГАБРОВО

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ :  ЖЕНЕН С ДВЕ ДЕЦА  - ДЪЩЕРЯ И СИН

ОБРАЗОВАНИЕ :  ТУ – ГАБРОВО, МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕЦИЗНО МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ : СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС ЗА ТРЕНЬОРИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ РЪГБИ БОРД / IRB /. СЛЕД ДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ КЪМ СА „Д. ЦЕНОВ“ – ГР. СВИЩОВ – „ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ : МАРКЕТИНГ МЕНИДЖЪР ВЪВ ФИРМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТРЪБИ И СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН / HDPE /, И ПОЛИФЕНИЛХЛОРИД / PVC / .

Декларация по ЗПКОНПИ

Николай Григоров