Ивелин Николов Николов

Дата на раждане:  16.05.1962 г.

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: Женен с две деца

Образование: Магистър по политология, педагогика

Допълнителни квалификации: Търговско право (ВТУ), Социална психология и групова динамика.

Професионален опит: Журналистика,  Държавно управление: Комитет за младежта и децата при ВС, ИА Военни клубове към МО, 41 Народно събрание, Институт за социална интеграция, Национален политически институт „Д. Благоев“ и др.