Донка Станчева Колева

Дата на раждане: 26.05.1981

Място на раждане: Габрово

Семейно положение: разведена с едно дете

Образование: бакалавър- юрист, магистър - икономист.

Професионален опит: организация и управление на дейността на завод за производство и търговия с щоколадови изделия.

За контакти: тел. 0896 61 88 51, e-mail: donka.koleff@gmail.com

Декларация по ЗПКОНПИ

Анелия Толева-Петрова Здравко Кънчев