Име : Анелия Тотева Толева-Петрова

Адрес : гр Габрово,ул.Чардафон № 14 Б

Дата на раждане : 21.06.1974 г ,гр Габрово

Омъжена с една дъщеря 

Образование: ПМГ "Ив. Гюзелев" гр. Габрово-1992г

Медицински Университет гр Плевен -1999г

Великотърновски Университет " Стопанско управление.Здравен мениджмънт"-2016 г

Специализации: Специалност Детски болести - 2007г

                              Специалност Клинична Токсикология -предстоящ държавен изпит Декември 2020г

                              Специализация  Военна Токсикология - ВМА - гр София 2020год

Професионален маршрут ЦСМП гр Габрово-1999г лекар 

Детско отделение МБАЛ  гр Габрово 2000 тод лекар 

Специализирана болница за лечение на деца с белодробни заболявания гр Трявна -2003г гр Трявна

УМБАЛ гр Плевен-Клиника по Детски болести специализант  Детски болести 2007 год

МБАЛ Д-р Т. Венкова гр Габрово -Педиатрично отделение 2011 год специалист Детски болести 

от 2014г-2020 год Началник Педиатрично отделение

 УМБАЛ гр Плевен - Клиника по Токсикология 2016г специализант Клинична  токсикология

Към момента Лекар специалист Детски болести -Педиатрично отделение  МБАЛ гр Габрово

Консултант към Отделение анестезиология и реанимация  по Клинична Токсикология  

Доболнична педиатрична помощ -ДКЦ 1 гр Габрово-педиатричен кабинет

Социални дейност: Фондация " Сила за живот "-член на УС до 2014год -работа с хора с физически увреждания -организиране на муз фестивал гр Поморие и работа по проекти към Агенция за хора с увреждания към Министерство на социалните дейности

Проекти към Община Габрово- Лекар педиатър -Проект "Посоки", 2017г

 Лекар педиатър към Комплекс за социална и здравна интеграция на деца и семейства към момента

Лекар педиатър към Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания към момента

Декларация по ЗПКОНПИ

Донка Колева