Сашко Станчев

агромениджър

Сашко Станчев е директор на Областна дирекция „Земеделие” в Габрово. В годините назад е бил ръководител на проект „Агроекологична съветническа служба”, разработен и реализиран, заедно с организацията VOKA. В годините назад е работил е като агроном, като управител в областта на агрохимическото обслужване, мениджър по продажбите, търговски и изпълнителен директор в местна фирма за производство на подправки. Развивал е частен бизнес в областта растителната защита в селското стопанство.

Завършил е Висшия селскостопански институт в Пловдив, придобивайки квалификация „инженер-агроном”. След това завършва специалността „Мениджмънт и стопански бизнес” в Икономическия университет във Варна.

Сашко Станчев е общински съветник от ГЕРБ през мандат 2011-2015 г.

Сашко Станчев е роден на 01.05.1962 г.. Женен е, с един син.

 

Декларация по ЗПКОНПИ

Митко Димитров Светла Григорова