Д-р Мирослав Стоянов

Лекар

Д-р Мирослав Стоянов е началник на отделението по Кардиология в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” – Габрово.  От 24 години практикува като лекар кардиолог. От 10 години е инвазивен кардиолог.

Д-р Стоянов завършва ВМИ – Стара Загора с квалификация доктор, УНСС – София специалност „Здравен мениджмънт”, „Вътрешни болести” във ВМИ-Плевен, ултразвукова съдова диагностика в Медицински университет – София, специалност „Кардиология” в Медицински университет – София, Трансторакална Ехокардиография в Медицински университет – Плевен и Инвазивна кардиология в Медицински университет – София и OLV Hospital – Аалст, Белгия.

Д-р Мирослав Стоянов е женен, с три деца.

Декларация по ЗПКОНПИ

Минка Минчева Митко Димитров