Детска ясла „Зора” - гр. Габрово, ул. „Зора" № 2

Детска ясла "Зора" набира кандидати за работа на длъжност шофьор

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- минимална степен на образование - средно;

- да притежава свидетелство за управление на МПС - категория “С“;

- предимство при кандидатстване: наличие на професионален опит.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец.
  2. Автобиография.
  3. Копие от диплома за завършено образование.
  4. Копие от свидетелство за управление на МПС.
  5. Копие от документ, удостоверяващ придобития професионален опит.

Документи се приемат от 06.11.2019 г. до 20.11.2019 г. в Детска ясла „Зора” - гр. Габрово, ул. "Зора" № 2.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

За справка:

Маринела Нанкова

Директор на ДЯ "Зора" и ДМК

тел.: 066/807 144; 0888589763