ОБЯВА

ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово набира кандидати за длъжността работник, паркинг

 

Основна цел на длъжността:

 • подпомага дейността при приемане, опазване и предаване на МПС-та, репатрирани до наказателния паркинг;
 • извършва контрол по използването на паркинга;
 • извършва  събирането, съхранението и отчитането на дължимите такси за паркиране и издаването на първични счетоводни документи;
 • извършва събирането, съхранението и отчитането на дължимите такси по освобождаването на принудително преместените МПС в наказателния паркинг и издаването на първични счетоводни документи.

Изисквания към кандидатите за длъжността:

 • минимална образователно-квалификационна степен: средно образование;
 • професионален опит  -  над 1 година трудов стаж;
 • друга квалификация - минимална степен на компютърна грамотност и работа с касов апарат.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление – свободен текст;
 • мотивационно писмо;       
 • автобиография;
 • копие на документ за придобито образование;
 • копия на документи, удостоверяващи трудовия стаж;
 • копия на документи, удостоверяващи квалификация (при наличие на такава и по преценка на кандидата).

Място за подаване на документите:

Документите се приемат в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

Краен срок за подаване на документи: 29.11.2019 г.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, както и място, дата и час на провеждане, ще се обявят до 03.12.2019 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес:  www.gabrovo.bg, раздел Актуално/Кариера.

За справка:

- тел: 0884/905822 - Рачо Илиев - директор на ОП „Паркиране и репатриране“ - Габрово

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.