Община Габрово

Списък

на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за длъжността шофьор-кранист в ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово

 

Допуснати до събеседване кандидати:

Георги Тодоров

Христо Найденов

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на "Информация" в сградата на Община Габрово (централен вход), на 07.11.2019 г., за провеждане на събеседване съобразно следния график:

Георги Тодоров

08.45 часа

Христо Найденов

09.00 часа

 

Недопуснати кандидати:

Станимир Гeнев - кандидатът не е представил копие на свидетелство за завършен курс за управление на автокран, посочено като изискване в обявата.

Веселин Василев - кандидатът не е представил копие на свидетелство за завършен курс за управление на автокран, посочено като изискване в обявата.