Община Габрово

Списък

на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността оператор, пътно-строителни машини (автомобил тип „Паяк“)  в

ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово

 

Допуснати до събеседване кандидати:

Свилен Стефанов

Николай Начев

Бранислав Пенчев

Веселин Василев

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на "Информация" в сградата на Община Габрово (централен вход), на 07.11.2019 г., за провеждане на събеседване съобразно следния график:

Свилен Стефанов

09.15 часа

Николай Начев

09.30 часа

Бранислав Пенчев

09.45 часа

Веселин Василев

10.00 часа

 

Недопуснати кандидати няма.