С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Заявки за извозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за гласуване на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г. се приемат на телефон 066/818 400 или на гише „Информация“ в Центъра за информация и услуги на гражданите на Община Габрово, пл.”Възраждане” №3.

Извозването ще се извърши със специализиран автомобил на Община Габрово.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.