Списък на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността работник, поддръжка на сгради, хоризонтална/вертикална маркировка "Синя зона" в ОП "Паркиране и репатриране", Община Габрово

 

Във връзка с обявеното свободно работно място за длъжността работник, поддръжка на сгради, хоризонтална/вертикална маркировка "Синя зона" в ОП "Паркиране и репатриране", до събеседване са допуснати следните кандидати:

Павел Стоянов

Андреян Стамов

Свилен Стефанов

 

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 11.10.2019 г., в Приемната на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3, както следва:

 

Име и фамилия на кандидата за длъжността

 

Час за събеседване

Павел Стоянов

09:00 ч.

Андреян Стамов

 

09:15 ч.

Свилен Стефанов

 

10:00 ч. 

 

 

Недопуснати кандидати няма.