Секция 1 - гр.Габрово,Читалището - кв.Русевци, пл. Българка № 1

Секция 2 - гр.Габрово,Читалището - кв.Русевци, пл. Българка № 1

Секция 3 - гр.Габрово,СУ “Отец Паисий”, кв. Трендафил, ул. Венец № 7

Секция 4 - гр.Габрово,СУ “Отец Паисий“, кв. Трендафил, ул. Венец № 7

Секция 5 - гр.Габрово,СУ “Отец Паисий”, кв. Трендафил, ул. Венец № 7

Секция 6 - гр.Габрово,СУ “Отец Паисий”, кв. Трендафил, ул. Венец № 7

Секция 7 - гр.Габрово,СУ “Отец Паисий“, кв. Трендафил, ул. Венец № 7

Секция 8 - гр.Габрово,СУ “Отец Паисий”, кв. Трендафил, ул. Венец № 7

Секция 9 - гр.Габрово,СУ “Отец Паисий“, кв. Трендафил, ул. Венец № 7

Секция 10 - гр.Габрово,СУ “Отец Паисий”, кв. Трендафил, ул. Венец № 7

Секция 11 - гр.Габрово,СУ “Отец Паисий”, кв. Трендафил, ул. Венец № 7

Секция 12 - гр.Габрово,СУ “Отец Паисий“, кв. Трендафил, ул. Венец № 7

Секция 13 - гр.Габрово,ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов№ 69

Секция 14 - гр.Габрово,ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов № 69

Секция 15 - гр.Габрово,ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов № 69

Секция 16 - гр.Габрово,ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов № 69

Секция 17 - гр.Габрово,ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов № 69

Секция 18 - гр.Габрово,ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов № 69

Секция 19 - гр.Габрово,ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов № 69

Секция 20 - гр.Габрово,ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов № 69

Секция 21 - гр.Габрово,ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов № 69

Секция 22 - гр.Габрово,ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов № 69

Секция 23 - гр.Габрово,ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов № 69

Секция 24 - гр.Габрово,ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов № 69

Секция 25 - гр.Габрово,ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, бул. Могильов № 69

Секция 26 - гр.Габрово,Професионална техническа гимназия Д-р Н. Василиади, ул.Брянска № 3

Секция 27 - гр.Габрово,Професионална техническа гимназия Д-р Н. Василиади, ул.Брянска № 3

Секция 28 - гр.Габрово, Бистро „Лазара“, Търговски Комплекс „Марина“, кв.Войново

Секция 29 - гр.Габрово,Технически университет – Ректорат, ул.Хаджи Димитър № 4

Секция 30 - гр.Габрово,Технически университет – Ректорат, ул.Хаджи Димитър № 4

Секция 31 - гр.Габрово, Национална Априловска Гимназия, ул.Априловска № 15

Секция 32 - гр.Габрово,Национална Априловска Гимназия, ул.Априловска № 15

Секция 33 - гр.Габрово,Национална Априловска Гимназия, ул. Априловска № 15

Секция 34 - гр.Габрово,Национална Априловска Гимназия, ул. Априловска № 15

Секция 35 - гр.Габрово,Национална Априловска Гимназия, ул. Априловска № 15

Секция 36 - гр.Габрово,Бивша Професионална гимназия по строителство,ул.Равнец № 1

Секция 37 - гр.Габрово,Бивша Професионална гимназия по строителство ,ул.Равнец № 1

Секция 38 - гр.Габрово, Бивша Професионална гимназия по строителство,ул.Равнец № 1

Секция 39 - гр.Габрово, Бивша Професионална гимназия по строителство,ул.Равнец № 1

Секция 40 - гр.Габрово, ЦНСТ за деца/младежи с увреждания/Административна част/, кв.Велчевци №1

Секция 41 - гр.Габрово, НУ“Васил Левски“/Бившето ОУ “Цанко Дюстабанов“/, ул. Христо Смирненски“ №27

Секция 42 - гр.Габрово, НУ“Васил Левски“/Бившето ОУ “Цанко Дюстабанов“/, ул. Христо Смирненски“ №27

Секция 43 - гр.Габрово, НУ“Васил Левски“/Бившето ОУ “Цанко Дюстабанов“/, ул. Христо Смирненски“ №27

Секция 44 - гр.Габрово, НУ“Васил Левски“/Бившето ОУ “Цанко Дюстабанов“/, ул. Христо Смирненски“ №27

Секция 45 - гр.Габрово, НУ“Васил Левски“/Бившето ОУ “Цанко Дюстабанов“/, ул. Христо Смирненски“ №27

Секция 46 - гр.Габрово, НУ“Васил Левски“/Бившето ОУ “Цанко Дюстабанов“/, ул. Христо Смирненски“ №27

Секция 47 - гр.Габрово,Професионална техническа гимназия Д-р Н. Василиади, ул.Брянска № 3

Секция 48 - гр.Габрово,Професионална техническа гимназия Д-р Н. Василиади, ул.Брянска № 3

Секция 49 - гр.Габрово,Национална Априловска Гимназия, ул. Априловска № 15

Секция 50 - гр.Габрово,Национална Априловска Гимназия, ул. Априловска № 15

Секция 51 - гр.Габрово,Спортно хале – стадион “Хр. Ботев”, бул.Априлов

Секция 52 - гр.Габрово,ОУ “Иван Вазов”, ул. Митко Палаузов № 54

Секция 53 - гр.Габрово,ОУ “Иван Вазов”, ул. Митко Палаузов № 54

Секция 54 - гр.Габрово,Адм. сграда на “ВиК” ООД – бул.Трети март № 6

Секция 55 - гр.Габрово,Адм. сграда на ОП“Благоустрояване”, бул.Трети март № 53

Секция 56 - гр.Габрово,Адм. сграда на ОП“Благоустрояване”, бул.Трети март № 53

Секция 57 - гр.Габрово, Бивше ОУ “Хр. Смирненски”, бул. Никола Вапцаров № 19

Секция 58 - гр.Габрово, Бивше ОУ “Хр. Смирненски”, бул. Никола Вапцаров № 19

Секция 59 - гр.Габрово,Читалище – кв. Недевци, ул. Мазалат № 64

Секция 60 - гр.Габрово, Бившe Читалище - кв. Златари

Секция 61 - гр.Габрово,Бивш магазин за хр.стоки – кв. Стефановци, ул.Георги Стефанов № 61

Секция 62 - гр.Габрово,СУ “Райчо Каролев”, ул. Л. Каравелов № 48

Секция 63 - гр.Габрово,СУ “Райчо Каролев”, ул. Л. Каравелов № 48

Секция 64 - гр.Габрово,СУ “Райчо Каролев”, ул. Л. Каравелов № 48

Секция 65 - гр.Габрово,СУ “Райчо Каролев”, ул. Л. Каравелов № 48

Секция 66 - гр.Габрово,СУ “Райчо Каролев”, ул. Л. Каравелов № 48

Секция 67 - гр.Габрово,СУ “Райчо Каролев”, ул. Л. Каравелов № 48

Секция 68 - гр.Габрово,ОУ “Ран Босилек”, ул. Орлово гняздо № 12

Секция 69 - гр.Габрово, „Център за специална образователна подкрепа“ – гр. Габрово /Бивше Помощно Училище/, ул. Николай Палаузов № 3

Секция 70 - гр.Габрово,ОУ “Неофит Рилски”, ул. Н. Рилски № 17

Секция 71 - гр.Габрово,ОУ “Неофит Рилски”, ул. Н. Рилски № 17

Секция 72 - гр.Габрово,Професионална гимназия по туризъм, ул. Бенковска № 18

Секция 73 - гр.Габрово,Професионална гимназия по туризъм, ул. Бенковска № 18

Секция 74 - гр.Габрово,Професионална гимназия по туризъм, ул. Бенковска № 18

Секция 75 - гр.Габрово,ОУ “Христо Ботев”, бул. Столетов № 42

Секция 76 - гр.Габрово,ОУ “Христо Ботев”, бул. Столетов № 42

Секция 77 - гр.Габрово,ОУ “Христо Ботев”, бул. Столетов № 42

Секция 78 - гр.Габрово,ОУ “Христо Ботев“ , бул. Столетов № 42

Секция 79 - гр.Габрово,ОУ “Христо Ботев”, бул. Столетов № 42

Секция 80 - гр.Габрово,ОУ “Христо Ботев”, бул. Столетов № 42

Секция 81 - гр.Габрово,ОУ “Христо Ботев”, бул. Столетов № 42

Секция 82 - гр.Габрово,Читалище – кв. Любово, ул. Черни връх № 8

Секция 83 - гр.Габрово, кв. Етър, Хотел „ Страноприемница“ – ЕМО „Етър“, ул. Ген. Дерожински 144

Секция 84 - гр.Габрово,Читалището – кв. Нова махала, пл. Добри Пенчев № 8

Секция 85 - гр.Габрово, Адм. сграда на км. наместничество с. Трънито – кв. Гачeвци

Секция 86 - с. Трънито - Клуб на читалището

Секция 87 - с. Дебел дял - Бивше училище

Секция 88 - с. Стоманеците, Адм. сграда на км. наместничество с. Зелено дърво

Секция 89 - с. Мичковци - Адм. сграда на км. наместничество с. Мичковци

Секция 90 - с. Богданчовци - Адм. сграда на км. наместничество с.Балани

Секция 91 - с. Жълтеш - Адм. сграда на кметство с. Жълтеш

Секция 92 - с. Чарково - Адм. сграда на кметство с. Чарково

Секция 93 - с. Борики - Адм. сграда на км. наместничество с. Борики

Секция 94 - с. Кметовци - Адм. сграда на км. наместничество с. Кметовци

Секция 95 - с. Донино - Адм. сграда на кметство с. Донино

Секция 96 - с. Лесичарка - Адм.сграда на км. наместничество с. Лесичарка

Секция 97 - с. Гръблевци - Адм.сграда на км. наместничество с. Гръблевци

Секция 98 - с. Козирог - Адм. сграда на км. наместничество с. Козирог

Секция 99 - с. Здравковец - Адм. сграда на км. наместничество с. Здравковец

Секция 100 - с. Поповци - Читалище с. Поповци

Секция 101 - с. Янковци – Магазин за хранителни стоки – с.Янковци

Секция 102 - с. Гергини - Адм. сграда на кметство с. Гергини

Секция 103 - с. Златевци - Адм. сграда на км. наместничество с. Златевци

Секция 104 - с. Враниловци - Читалище с. Враниловци

Секция 105 - с. Стоевци - Адм.сграда на км. наместничество с. Стоевци

Секция 106 - с. Райновци - Адм.сграда на км. наместничество с. Райновци

Секция 107 - с . Армени - Клуб с. Армени

Секция 108 - с. Драгановци - Читалище с. Драгановци

Секция 109 - с. Новаковци - Адм. сграда на кметство с. Новаковци

Секция 110 - с. Яворец - Читалище с. Яворец, пл.Девети септември № 3

Секция 111 - с. Гъбене - Адм. сграда на кметство с. Гъбене

Секция 112 - с.Музга – Адм. сграда на кметство с.Музга

Секция 113 - с. Думници - Читалище с. Думници

Секция 116 - гр. Габрово, Дом за възрастни с увреждания”, ул. Митко Палаузов № 19а

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Справки в избирателните списъци