В резултат от проведеното на 28.08.2019 г. и 29.08.2019 г. събеседване с допуснатите кандидати за длъжността инспектор „Синя зона“ в ОП „Паркиране и репатриране“ - гр. Габрово, процедурата по подбор приключи с избор на следния кандидат за заемане на длъжността: Цветан Асенов.