ОБЯВА

ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово удължава срока за подаване на документи от кандидати за длъжността работник, поддръжка на сгради, хоризонтална/вертикална маркировка „Синя зона“

 

Основна цел на длъжността:

 • поддръжка и цялостна подготвителна дейност за ремонт на сгради, съоръжения и устройства, както и на хоризонталната и вертикалната маркировка на „Синя зона“ - Габрово;
 • контрол върху работата на устройствата и съоръженията, както и върху състоянието на сградите и маркировката;
 • извършване на технически прегледи и профилактика;
 • контрол върху провеждане на ремонтни работи.

Изисквания към кандидатите за длъжността:

 • минимална образователно-квалификационна степен: средно образование;
 • общ трудов стаж - 1 година;
 • отговорност, организираност, комуникативност, умение за работа в екип.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление – свободен текст;
 • мотивационно писмо;       
 • автобиография;
 • копие на документ за придобито образование;
 • копия на документи, удостоверяващи трудов стаж;
 • копия на документи, удостоверяващи квалификация (при наличие на такава).

 

Място за подаване на документите:

Документите се приемат в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

 

Краен срок за подаване на документи: 30.09.2019 г.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, както и място, дата и час на провеждане, ще се обявят до 08.10.2019 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната  страница на адрес:  www.gabrovo.bg, раздел Актуално/Кариера.

 

За справка:

- тел: 0884/905822 - Рачо Илиев - директор на ОП „Паркиране и репатриране“ - Габрово

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.