ОБЯВА

ОП „Паркиране и репатриране“ -  Габрово набира кандидати за длъжността инспектор (синя зона)

 

Основна цел на длъжността:

 • контрол върху дейността по организацията на работата на „Синя зона“;
 • контрол и координация на работните процеси в звено „Синя зона“;
 • контрол върху правилното въвеждане на автомобилите в PDA устройствата от страна на контрольорите и поставянето на скоби на нарушителите;
 • организация изпълнението на услугите в звено „Синя зона“.

 

Изисквания към кандидатите за длъжността:

 • минимална образователно-квалификационна степен: средно образование;
 • общ трудов стаж  -  над 1 година;
 • ръководни умения, комуникативност, ориентация към резултати, отговорност.

Предимство за кандидатите: придобито висше образование.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление – свободен текст;
 • мотивационно писмо;       
 • автобиография;
 • копие на документ за придобито образование;
 • копия на документи, удостоверяващи трудовия стаж;
 • копия на документи, удостоверяващи квалификация (при наличие на такава).

 

Място за подаване на документите:

Документите се приемат в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

Краен срок за подаване на документи: 16.08.2019 г.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, както и място, дата и час на провеждане, ще се обявят до 23.08.2019 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес:  www.gabrovo.bg, раздел Актуално/Кариера.

За справка:

- тел: 0884/905822 - Рачо Илиев - директор на ОП „Паркиране и репатриране“ - Габрово

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.