По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г., Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове за разясняване правата и задълженията на гражданите.

Видеоклиповете можете да гледате на https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video