Председател:  Тодор Георгиев

Адрес: гр. Габрово, ул. „Пенчо Постомпиров“ № 19

Тел.: +359 888 379110 ; +359 66 804 827

E-mail:  bqlata_lqstovica_2011@abv.bg  

Facebook: Бялата Лястовица Скху

График за провеждане на тренировъчна дейност:

Всеки вторник и четвъртък от 14.00 - 16.00 ч.

Място на провеждане на тренировките: Център за социална рехабилитация и интеграция

Спортен клуб за хора с увреждания „Бялата лястовица“ Габрово е съзададен на 07.03.2011г. с основна цел интеграция на хората с увреждания, чрез физическа култура, спорт и туризъм. Предмет на дейност на Клуба е развитие на масовата физическа култура и спорт сред хората с различни по вид и степен увреждания, както и  популяризиране на спортове, адаптирани към специфичните възможности на хората с увреждания. Клуба е член на Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания. http://vipsport.bg/

Клубът развива основно следните видове спорт: шахмат, спортна табла, стрелба с лък, колоездене с тандем, лека атлетика, риболов, фитнес, туризъм. Имаме изразен интерес към развитието на нови спортове като шоудаун, боулинг и други.

Към настоящият момент Клубът наброява  20  члена, от които 11 мъже и 9 жени - граждани  със сензорни и физически увреждания, доброволци и спортни специалисти. 

Състезатели на Клубът са участвали многократно в Европейски, Държавни, регионални и клубни първенства, Балканиади и други турнири. Нашите представители имат завоювани редица индивидуални и отборни отличия и награди в участията си, като сред тях можем да споменем неколкократните  първи места в Държавните първенства по спортна табла, стрелба с лък и лека атлетика, както и първите места в редица турнири по шахмат.

През 2012 г. Клубът печели проект по програма "Спорт за хора с увреждания и деца в риск" на МФВС „Обучение в нови спортове  за хора с увреждания”.

През 2016 г. Клубът печели проект за провеждане на: „Национален турнир по спортна табла за незрящи 2016 към Агенция за хората с увреждания (АХУ).