Председател на управителния съвет: Борислав Атанасов 

Изпълнителен директор: Десислав Мечков

Адрес: гр. Габрово, ул. "Тодор Бурмов" № 19

Тел.: +359 886 500 649

E-mail: boratanasov@abv.bg

Facebook: 

График за провеждане на тренировъчна дейност:

Груповите занимания са всяка сряда от 17,30 часа и събота от 11.00 часа

През останалите дни се провеждат индивидуални тренировки по утвърден график.

Място на провеждане на тренировките:

Спортна зала "Орловец"

Клубът е създаден през м.ноември 1997 година по инициатива на г-н Тодор Тодоров и г-н Николаос Цитлакидис. Той е сдружение с идеална цел. Предмет на дейността е популяризиране на шахматната игра на територията на Община Габрово, като приоритет е работата с подрастващи.Тренировъчната дейност се провежда в четири центъра, основно в спортна зала "Орловец" с треньори мм Йордан Иванов и Борислав Атанасов, Дом на културата - Школа Серафимови - с треньор фм Димитър Серафимов и читалище "Дядо Стойно 1927" с. Поповци. В съответствие с изискванията на чл.7 ал.2 и ал.6 от Устава на клуба негови кадри оказват съдействие при провеждане на състезания от системата на ученическите игри, на СКХУ "Бялата лястовица" към ССБ НЧ"Дядо Стойно 1927" с. Поповци и др. Състезателите на клуба, предимно деца,юноши и девойки участват редовно в държавните лични и отборни първенства,турнирите за купата на България и открити национални и международни турнири. Нора Георгиева има участие в Европийско първенство за момичета до 12 години като състезателка на клуба. Спечелени са първи места на турнирите за купата на България "Търновската царица" и "Морско конче". Мс Пламен Илчев и Радослав Ковачев са участници в Европейското първенство за ветерани през 2013 г, женският отбор за ветерани е победител в първото държавно първенство, а мъжкият отбор за два пъти е със сребърни медали.