Председател: Христо Кирилов

Адрес: 

Тел.: +359 887 887 216

E-mail: vitavet_bg@yahoo.com

Facebook: 

WEB site: